Fungerar bantningspiller och hur farligt är det?

Frestelsen att använda bantningspiller för att snabbt gå ner i vikt kan ibland vara stark, men är dessa produkter verkligen säkra och effektiva? Lockelsen att snabbt gå ner i vikt är svår att motstå. Kan sådana här tabletter och produkter lätta på något annat än din plånbok? Är de säkra alternativ för viktnedgång?

Att ha realistiska förväntningar

Det finns ingen magisk lösning för att gå ned i vikt. Det mest effektiva sätt att tappa vikt, och fortsätta att hålla den borta, är att förändra sin livsstil. Ät en kost med lågt kaloriintag, med mycket frukt och grönsaker, och var fysiskt aktiv. Även de bästa bantningspillerna kräver att du själv också lägger ner ett arbete.

Tabletter för viktnedgång – receptbelagd medicin, icke-receptbelagd medicin, örttillskott och andra kosttillskott – är i bästa fall verktyg som kan hjälpa till med viktnedgången. Det finns dock väldigt lite forskning om dessa produkter, och de som studerats bäst är receptbelagd medicin för viktnedgång.

I en studie från 2014 granskades 21 långvariga perioder där receptbelagd medicin användes för att behandla fetma. Forskarna kom fram till att receptbelagd medicin för viktnedgång kan, i kombination med en ordentlig förändring av livsstilen, öka chansen för en ”kliniskt meningsfull” viktnedgång inom ett år.

Kliniskt meningsfull viktnedgång – det innebär att man går ner tillräckligt för att börja minska risken för kardiovaskulär sjukdom, diabetes och andra sjukdomar. Det definieras oftast som 5 % eller mer av den ursprungliga kroppsvikten.

Det är viktigt att komma ihåg att viktnedgång som uppnås under en forskningsstudie kan vara större än under andra omständigheter. Möjliga bieffekter och andra reaktioner på tabletterna kan också påverka resultatet av behandlingen.

En rimlig förväntning är därför att receptbelagd medicin för viktnedgång kan vara fördelaktig, men den kommer aldrig vara magisk. Den funkar inte för alla, och fördelarna kan vara blygsamma eller små. Forskare vet dessutom mycket mindre om eventuella fördelar och risker med icke-receptbelagda produkter för viktnedgång. Att lista receptfria bantningspiller som fungerar kan därför vara svårt.

Att förstå icke-receptbelagda behandlingar

Icke-receptbelagda behandlingar för viktnedgång kan delas upp i två kategorier:

  • Icke-receptbelagd medicin
  • Kosttillskott

Metoderna för att reglera produktionen och marknadsföra produkten skiljer sig stort mellan dessa två sorters behandlingar. Om det gäller en icke-receptbelagd medicin, till exempel Olistat (Alli), måste tillverkaren uppvisa resultat från mänskliga (kliniska) försök. Dessa resultat ska beskriva produktens säkerhet och effektivitet vid användning av ordinarie, icke-receptbelagd dos.

Tillverkaren av ett kosttillskott ansvarar för att säkerställa produktens säkerhet och var ärlig med dess fördelar. Tillverkarens påståenden granskas dock inte, och behöver inget godkännande innan marknadsföringen påbörjas. Forskning som backar upp dessa påståenden kan variera stort i kvalitet.

Om man kan bevisa att ett ämne är skadligt kan de förbjuda produkten, eller be tillverkaren att frivilligt återkalla den. Man kan också vidta åtgärder mot en tillverkare om det inte finns några bevis som stödjer dennes påståenden.

Dessa skillnader avseende forskning, tillverkning och marknadsföring kan göra det svårt för allmänheten att fatta informerade beslut gällande olika produkter.

Att tolka påståenden gällande bantningspiller

När ett kosttillskott marknadsförs som “kliniskt bevisat” att leda till viktnedgång bör det finnas något slags kliniskt bevis för att stödja påståendet. Ett sådant påstående innebär dock inte att man får ta del av information om den kliniska studien.

Till exempel marknadsförs hallonketoner som ett kosttillskott som är en kliniskt bevisat, naturligt produkt. I november 2014 hade resultatet från en enda klinisk studie med hallonketoner publicerats. Resultatet innehöll bland annat följande information:

  • Det åtta veckor långa testet använde ett kosttillskott med flera ingredienser, bland annat hallonketoner, koffein, pomerans, extrakt från ingefära, extrakt från vitlök, samt andra örter, vitaminer och mineraler.
  • Sjuttio överviktiga vuxna blev slumpmässigt utvalda att få antingen tillskottet eller en inaktiv ingrediens (placebo).
  • Samtliga deltagare följde ett strikt kost- och träningsprogram.
  • 45 personer slutförde det åtta veckor långa testet.
  • Bland de personer som slutförde testet, och som fått tillskottet, var den genomsnittliga viktnedgången 1,9 kilo.
  • Bland de personer som slutförde testet, och som fått placebo, var den genomsnittliga viktnedgången 0,4 kilo.

Även om skillnaden mellan de båda grupperna var stor så var viktnedgången i behandlingsgruppen ändå blygsam. Testperioden var bara åtta veckor, vilket inte är tillräckligt lång tid för att avgöra huruvida tillskottet kan främja viktnedgång i det långa loppet. Eftersom tillskottet innehöll flera ingredienser kan vi inte avgöra vilken ingrediens som ledde till resultatet av behandlingen.

Detta innebär att urvalsgruppens storlek, testets metod, och testets varaktighet inte tillhandahåller tillräckligt med bevis för att kunna dra en slutsats gällande hallonketonets möjliga fördelar.

Att förstå säkerhetsfrågor

Begränsad forskning gör det också svårt att avgöra säkerheten hos ett tillskott för viktnedgång. En produkt är inte säker bara för att den är naturlig.

Efedra, eller ma huang, är ett örtstimuli som brukade användas i produkter för viktnedgång. 2004 förbjöds efedra på grund av de möjliga bieffekterna, som bland annat inkluderade humörsvängningar, högt blodtryck, oregelbunden puls, stroke, krampanfall, och hjärtinfarkt.

Pomerans är ett örtstimuli som ofta kallas för ett ”substitut till efedra”, och används i vissa tillskott för viktnedgång. Pomeransens aktiva ingrediens har kemiska egenskaper och handlingar som liknar efedrans, och som kan leda till samma bieffekter. På grund av den begränsade forskningen, och användningen av pomerans i tillskott med flera ingredienser, finns det ingen riktig klarhet i den här produktens säkerhet.

Läs på innan du köper bantningstabletter

Det är viktigt att du gör efterforskningar om du funderar på att prova produkter för viktnedgång som inte är receptbelagda. Allmän information om kosttillskott finns bland annat på webbplatsen för National Center for Complementary and Alternative Medicines.

På webbplatsen finns bland annat databasen Natural Medicines Comprehensive Database, som sammanfattar forskning gällande kosttillskott och örtprodukter. Databasen är bara öppen för prenumeranter, men du kan försöka nå den via ett bibliotek.

Rådfråga din läkare om viktnedgång

Om du funderar på att ta tabletter för viktnedgång, så kallade bantningstabletter, så bör du rådfråga din läkare, särskilt om du har problem med hälsan, äter receptbelagd medicin, är gravid, eller ammar. Det är viktigt att få råd gällande eventuella konflikter med dina nuvarande mediciner, vitaminer eller mineraler.

Din läkare kan ge dig råd gällande viktnedgång, erbjuda stöd, hålla koll på din framgång, och hänvisa dig till en dietist.